Wersja graficzna Kontrast: K1 K2 K3 K4 Rozmiar czcionki: A A+ A++

O schronisku

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Przemyśla.

W naszym schronisku mamy obecnie pod opieką ponad 200 zwierząt.
 
Do zadań Schroniska należy m.in. przyjmowanie  a także przetrzymywanie i sprawowanie opieki nad zagubionymi, zabłąkanymi lub bezdomnymi psami oraz chorymi i rannymi kotami, jak również nad psami i kotami, wobec właścicieli których orzeczono czasowe pozbawienie praw własności. Schronisko nie przyjmuje zwierząt od ich właścicieli. Jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach Kierownik Schroniska może podjąć decyzję o przyjęciu zwierzęcia od właściciela.
 
W takim przypadku właściciel zobowiązany jest do:
a) przekazania aktualnego świadectwa szczepienia przeciw wściekliźnie,
b) przekazania książeczki zdrowia zwierzęcia (o ile posiada),
c) udzielenia wyczerpujących informacji o zwierzęciu,
e) podpisania dokumentu zrzeczenia się praw własności do oddawanego zwierzęcia.
 
Zwierzęta mogą być dostarczane do Schroniska wyłącznie przez:
 
- odłowione lub dostarczone w wyniku zdarzeń drogowych z ich udziałem – przez pogotowie interwencyjne Straży Miejskiej – nr tel. 986, oraz przez Policję, z terenu miasta Przemyśla,
- uprawnione podmioty z innych gmin na podstawie zawartych porozumień.
 
Do Schroniska przyjmowane są bezdomne zwierzęta, których stan zdrowia pozwala na przyjęcie. Poszkodowane zwierzę bezdomne, pochodzące z wypadku komunikacyjnego, ranne, pogryzione lub ciężko chore przed dostarczeniem do Schroniska powinno mieć zapewnioną pomoc weterynaryjną przez lecznicę, z którą Gmina Miejska Przemyśl zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt.
 
Zdrowe, dorosłe koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu miejsko-wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy). Koty te nie są zaliczane do zwierząt bezdomnych, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić do Schroniska, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscu ich dotychczasowego schronienia. Do Schroniska mogą być przyjęte dorosłe wolno żyjące koty, które nie są w stanie przeżyć na wolności lub którym wypuszczenie na wolność może przysporzyć cierpień.  Wszystkie koty przed dostarczeniem do Schroniska będą miały wykonane testy diagnostyczne na obecność wirusów FIV/FeLV oraz FIP. Koty poddane leczeniu weterynaryjnemu przed przekazaniem do Schroniska zostaną poddane zabiegom podstawowych szczepień oraz odrobaczenia i odpchlenia.
 
Zwierzę będzie przekazane do Schroniska wraz z pełną informacją medyczną o jego stanie zdrowia oraz z zaleceniami dotyczącymi ewentualnego dalszego leczenia i postępowania.
 
Po przybyciu zwierzęcia do Schroniska podejmuje się próbę ustalenia dotychczasowego właściciela poprzez sprawdzenie oznakowania zwierzęcia i/lub zapisanych w bazie danych osobowych właściciela.
 
Po nawiązaniu kontaktu z ustalonym właścicielem zobowiązany jest on do natychmiastowego odebrania zwierzęcia oraz pokrycia kosztów wyłapania i jego pobytu w Schronisku.
 
Przy braku możliwości natychmiastowego ustalenia właściciela zwierzę przebywa w Schronisku, gdzie jest zapewniona niezbędna opieka (w tym lekarsko-weterynaryjna) i utrzymywane jest przez 14 dni celem odnalezienia właściciela. Po tym okresie zwierzę może być oddane do adopcji.
 
 

Pełna miska, w miarę przestronny boks, codzienna możliwość wybiegania się po sektorze czy weekendowego spaceru z którymś z wolontariuszy to zdecydowanie za mało dla tych wrażliwych istot. Codziennie spogląda na nas dwieście par tęsknych oczu zwierząt, w większości pamiętających, że jeszcze niedawno miały dom i opiekuna, stanowiły część jakiejś rodziny, ktoś zapewniał im towarzystwo, głaskał, bawił się, wyprowadzał na spacery, po prostu był. Wiele z tych oczu jest też smutnych i przerażonych ponieważ nigdy dobrego domu nie miały. Trafiły do nas wygłodzone, skatowane, chore, odebrane ludziom, którzy w swym okrucieństwie i bezmyślności wypaczyli definicję istoty rozumnej i mimo milionów lat ewolucji i tysięcy lat rozwoju cywilizacji udowadniają jak zdegenerowanym i niedoskonałym jesteśmy gatunkiem.
 
Bez względu na to czy te zwierzaki rzeczywiście do tej pory zaznały ciepła i miłości czy ktoś się nad nimi znęcał, każde z nich zostało skrzywdzone przez człowieka, który porzucił je jak niepotrzebną rzecz. Naszą misją jest nie tylko zapewnienie jak najlepszych warunków pobytu zwierząt w schronisku ale również poszukiwanie dla nich nowego domu.
 
Niekiedy trafiające do nas psy i koty są ofiarami wypadków, wycieńczenia spowodowanego samotną tułaczką po mieście czy zaniedbań z winy poprzednich właścicieli. Dla tych, które potrzebują fachowej pomocy weterynaryjnej, znajdujemy ją w kilku przemyskich lecznicach, gdzie nasze psy i koty są leczone, sterylizowane, szczepione, odrobaczane i odpchlane. Zwierzęta po zabiegach trafiają do schroniskowej izolatki mieszczącej się w budynku, natomiast nowo przyjęte zamieszkują w boksach kwarantanny, gdzie przez kolejne 14 dni oczekują na swoich poprzednich właścicieli. Każdy z naszych psów ma swoją budę w boksach skąd mają dostęp do ogrodzonych wybiegów. Koty natomiast zamieszkują budynek, w którym mają możliwość całodobowego korzystania z kociego wybiegu.
 
Pomagają nam osoby prywatne, fundacje, stowarzyszenia oraz inne instytucje – ludzie, którzy nie są obojętni na los bezdomnych zwierząt. Dzięki nim wielu naszych podopiecznych znalazło wspaniałe domy, a dla tych, którzy mieszkają w schronisku, pojawiła się na powyższe większa szansa.
 
My, pracownicy schroniska, wciąż pozostajemy pełni nadziei, że nadejdzie czas, gdy los cierpiących zwierząt przestanie być postrzegany przez społeczeństwo z obojętnością, a wśród nas pojawiać się będzie coraz więcej ludzi wrażliwych na cierpienie zwierząt i skorych do niesienia pomocy naszym mniejszym braciom.
 
Schroniskowym podopiecznym pomoc okazywać można na różne sposoby. Poczynając od zapewnienia domu, przez wolontariat, do pomocy finansowej oraz rzeczowej. W schronisku zawsze bardzo przydatne będą takie rzeczy jak:
 
– pożywienie (karma sucha i mokra dla psów i kotów),
– środki opatrunkowe i dezynfekcyjne,
– środki na odrobaczenie, środki przeciwpchelne,
– witaminy dla psów i kotów,
– wyposażenie dla zwierząt, np. smycze, obroże, szelki, drapaki, kuwety, żwirek dla kotów
– koce, ręczniki (ale nie pościel, gąbki, rzeczy, które zwierzęta drą na kawałki),
– budy,
– środki i narzędzia do utrzymania czystości,
– materiały budowlane (blacha, siatka, cement, żwir, lakiery, gwoździe, deski etc.)
 
37-712 Orzechowce 3
tel. 16 672 07 07  (najlepiej dzwonić do godziny 15.00)
e-mail: schr.orzechowce@gazeta.pl
 
Chcecie pomóc naszym zwierzakom?
Prosimy o wpłaty na nasze konto:
 
 
Getin Noble Bank
Nr konta : 19 1560 0013 2180 9456 5000 0001
 
Wpłaty zagraniczne (Donations from other countries):
 
Kod BIC (SWIFT) GBGCPLPK
IBAN: PL 19 1560 0013 2180 9456 5000 0001

 

Uchwała Nr 108/2008 z dnia 29 maja 2008 r.w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt".

 

Statut Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach

 

Regulamin wydawania zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach.

 

Regulamin wolontariatu i instrukcja pracy dla wolontariuszy

 

Kodeks etyczny pracownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach.

 

Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach.