Wersja graficzna Kontrast: K1 K2 K3 K4 Rozmiar czcionki: A A+ A++

Ograniczenia w związku z epidemią koronawirusa

 
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną w Polsce i związanymi z nią informacjami i odgórnymi zaleceniami wprowadzamy dodatkowe ograniczenia dostępu do Schroniska przez osoby z zewnątrz. Schronisko jest niewielką jednostką, w której mamy pod opieką ponad 200 zwierząt -  w przypadku zachorowań wśród naszych pracowników lub poddania ich kwarantannie niemożliwe stanie się zapewnienie całodobowej i kompleksowej opieki nad przebywającymi w Schronisku zwierzętami.
 
 
Osoby, które mają do załatwienia sprawy w Schronisku, nie wymagające bezwzględnej obecności, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.
 
Zwierzęta przyjmowane są wyłącznie od odpowiednich służb (np. straż miejską) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny, tj. wyłącznie na terenie kwarantanny przy zastosowaniu przez pracowników i funkcjonariuszy maseczek, rękawic ochronnych, środków dezynfekcyjnych oraz zminimalizowaniu bezpośredniego kontaktu pomiędzy ludźmi.
 
Wydawanie zwierząt ich właścicielom:
- Osoby chcące odebrać lub adoptować zwierzę proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.
- jeśli jest taka możliwość przy podpisywaniu umowy i przekazaniu zwierzęcia dotychczasowemu właścicielowi obecny będzie tylko jeden pracownik i jedna osoba adoptująca przy zastosowaniu maseczek, rękawic ochronnych, środków dezynfekcyjnych oraz zminimalizowaniu bezpośredniego kontaktu pomiędzy ludźmi oraz ograniczeniu poruszania się osobom z zewnątrz po terenie Schroniska.
-  W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną w Polsce jest możliwe, że wydawanie zwierząt będzie całkowicie wstrzymane bez wcześniejszego poinformowania.
 
 
Inne adopcje zwierząt zostają ograniczone:
- Informacje na temat zwierząt do adopcji można uzyskać telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych.
- odbywają się tylko adopcje uzgodnione i umówione wcześniej z Kierownikiem Schroniska.
- jeśli jest taka możliwość przy podpisywaniu umowy i przekazaniu zwierzęcia nowemu właścicielowi obecny będzie tylko jeden pracownik i jedna osoba adoptująca przy zastosowaniu maseczek, rękawic ochronnych, środków dezynfekcyjnych oraz zminimalizowaniu bezpośredniego kontaktu pomiędzy ludźmi oraz ograniczeniu poruszania się osobom z zewnątrz po terenie Schroniska.
 
 
 
Wolontariat w zakresie wstępu na teren Schroniska oraz wyprowadzania psów zostaje zawieszony do odwołania.
 
Osoby chcące podarować Schronisku karmę, akcesoria, środki dezynfekcyjne, itp. proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy. W przypadku dostarczenia środków pomocowych zostaną one odebrane przez pracownika przed bramą Schroniska.
 
Środki pomocowe można wysłać na nasz adres:
 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach
37-712 Orzechowce 3
 
lub dokonać wpłaty poprzez:
 
Stowarzyszenie „Kudłate serce”
 
Nr konta: 82 1750 0012 0000 0000 3545 9887
 
Wpłaty zagraniczne (Donations from other countries):
BIC (SWIFT) RCBWPLPW
IBAN PL 82 1750 0012 0000 0000 3545 9887
 
 
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną w Polsce i związanymi z nią informacjami i odgórnymi zaleceniami informuje się, że powyższe obostrzenia mogą zostać uzupełnione o dodatkowe zakazy i nakazy bez wcześniejszego powiadomienia.